K čemu byly aqouamanile?

To dnes nikdo přesvědčivě neví. Z Brna je známe ve dvou vlnách. Kolem roku 1300 a o dvěstě let později. Ty první byly glazované a našly se zde takřka na každé parcele. Ty druhé byly režné a bylo jich asi méně. A byly větší. Z Brna zatím neznáme kovové exempláře, ale jejich existenci zde nelze vyloučit. A aquamanile je nádoba ve zvířecí, tedy zoomorfní podobě. Dnes se tedy můžeme dohadovat, k čemu sloužily, respektive byly používány. Jméno mají podle rukou a vody, mělo se totiž za to, že tyto nádoby sloužily k rituálnímu umývání rukou…Arabové jimi omývali své mrtvé, tak si možno vybrat. Nebo byly úplně na něco jiného??? Omlouvám se za brněnský pohled, ale místní prostředí jaksi znám…A nevíme, odkud přišly.