Kniha o Kestřanech…

V nedávné minulosti jsem byl přizván k přípravě knihy o Kestřanech. Potěšilo mně to. Že bude kniha, v což věřím, i že se na mně nezapomnělo.

Znám hlavně tzv. Horní tvrz, trochu zámek, byl jsem v kostele a Dolní tvrzi, kde bylo pár sond a také jsme hledali třetí tvrz…potěšilo mne i to, že takřka vše vyjma Horní tvrze a kostela je naskenované. A v Horní tvrzi probíhal několik sezon relativně rozsáhlý archeologický výzkum, toho jsem byl ostatně přítomen. Taká je článek o geofyzice nádvoří, opět Horní tvrze. I dendrochronologie promluvila dosti podstatně do dějin Horní tvrze. Z té jsou také částečně publikovány nálezy kamnových kachlů. Na objektech vyjma Horní tvrze je zpracováno SHP. Je shromážděn konvolut historických pramenů. Na Horní tvrzi v některých místech probíhá restaurování…to jsou aktivity, o kterých vím. Je tedy dost podkladů, aby kniha mohla spatřit světlo světa…a určitě jsem něco a někoho opomněl…