Jeden farář…

Kostel Navštívení Panny Marie v Lechovicích na Znojemsku je možná stavbou vybudovanou v barokním slohu. Je chráněn jako kulturní památka. Jde o farní kostel farnosti Lechovice.

Plány dvouvěžového kostela vypracovaly tyrolský barokní stavitel Christian Alexander Oedtl v roce 1717. Realizátorem stavby, kterou financoval klášter v Louce, se v letech 1718-1722 stal vídeňský stavitel Kristián Damel. V roce 1722 byla dokončena jen stavba kostela, věže byly zřejmě dobudovány až o šest let později.

A faráře tam mimo jiné dělá o víkendech jistý Orko Vácha. Podle všeho žije v jisté sociální bublině, jako my všichni. A proto vyzívám, kdo není součástí oné bubliny, tedy jakékoliv, ať hodí kamenem…

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nav%C5%A1t%C3%ADven%C3%AD_Panny_Marie_(Lechovice)
Zobrazení: 0