Ober Ost za První světové války

Zatímco se německá armáda zastavila na západě, vyhrála rozhodující bitvy na východě. Dobyla obrovské území včetně celého Polska a velké části Ruska. Toto okupované území se stalo známým pod pojmem Ober Ost [zkratka pro „Oberbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im Osten“ nebo „Nejvyšší velitel všech německých sil na východě“], podle označení pro velitele regionu. Obrovská okupační armáda vytvořila impérium, nad nímž Hindenburg a Ludendorff uplatňovali téměř neomezenou moc. Toto bylo významné ze dvou důvodů: Za prvé to bylo v mnoha ohledech uskutečnění myšlenky Lebensraumu, kterou se Adolf Hitler a jeho nacistická strana snažili uskutečnit během druhé světové války. Pomáhal vytvořit historii německé okupace, která ovlivnila židovské reakce na holocaust.

Hindenburg a Ludendorff řídili tuto oblast s relativně malým vlivem německé vlády. Využívali zdroje regionu a vměšovali se do politických záležitostí. Zatímco zastávali paternalistický a často předpojatý pohled, Hindenburg a Ludendorff se také zabývali vnesením „kultury“ a „civilizace“ do této oblasti. S Židy se nezacházelo příliš jinak než s jinými etnickými skupinami. Jedna německá historická mise dokonce pracovala na dokumentaci a zachování starých dřevěných synagog. Spíše vlídné zacházení s Židy v tomto kontextu hrálo roli v pozdějších židovských úvahách o reakcích na německou invazi na východ ve druhé světové válce.

Nakonec Ludendorff viděl Ober Ost jako území, které lze osídlit a „civilizovat“, ale nezastával stejnou radikální vizi, kterou později zastával Hitler. Bez ohledu na to, že Ludendorff dobyl východní území požadovaná dřívějšími německými koncepty imperialismu, byl rozdrcen, když byly tyto oblasti na konci války ztraceny v důsledku smlouvy…

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/erich-ludendorff

Zobrazení: 0