Jeden Ramsauer, prosím

Kamarádka mi poslala pohlednici z Hallstadtu s kresbou od tohoto pána. Později si povzdechla,, že digitalizace kreseb duši kresby, která do ní byla vložena, zabíjí. Tak mne jaksi donutila nad tím popřemýšlet a uznávám, že má pravdu. Taková primární dokumentace má něco do sebe. Pokud umí člověk kreslit, jak Johann Georg…tak ani nemluvě, je to prostě krása, i když už tzv. interpretovaná…

Johann Georg Ramsauer (* 7. března 1795 Hallstatt, † 14. prosince 1874 Linz) byl důlní úředník z Hallstattu. V roce 1846 objevil v Hallstattu pohřebiště z doby železné a provedl zde první archeologické vykopávky.

Ramsauer se narodil v Hallstattu v roce 1795 a ve 13 letech vstoupil do služeb solného dolu jako „manipulační žák“ a rychle se prosadil: ve věku 36 let se stal těžařem v Hallstattu. V listopadu 1846 se mu konečně podařilo odkrýt neznámé pole mrtvol „otevřením štěrkovny“.

Ramsauerovou mimořádnou zásluhou je pečlivá dokumentace nálezů spolu s horníkem Isidorem Englem, který dělal skici. V následujících 17 letech bylo otevřeno 980 hrobů a nalezeno přes 19 497 předmětů. Ramsauerovi bylo jako vědeckému laikovi odepřeno plné uznání, například v roce 1859 byla zamítnuta jeho žádost císaři Františku Josefu I. o vytištění protokolu o výkopu.

Johann Georg Ramsauer byl třikrát ženatý a otcem 22 dětí. 5. listopadu 1863 odešel do důchodu a přestěhoval se do Lince, kde také roku 1874 zemřel.

V témže roce švédský badatel Hans Hildebrand hovořil o „halštatské skupině“ a brzy poté převládly pojmy halštatská kultura a doba. Přestože Ramsauer považoval místo za vyčerpané, do roku 1939 byly odkryty další hroby. V roce 1994 byly vykopávky s velkým úspěchem obnoveny Přírodovědným muzeem ve Vídni.

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Ramsauer
Zobrazení: 0