Počasí a válečné operace

Ve škole nás učili, že středověké války začínaly v létě po žních. I kvůli logistice zásobování. Nyní jsem se v díle Winstona Churchilla dočetl, že v Polsku vyschly velké řeky, tak moc nepomohly v obraně proti německému postupu.ve Finsku se zase nepočítalo se zimou. Němci potkali v Rusku generály Mráze a Bláto…využívalo se počasí vždy?