Mazanice-omítky

Toto je archeologická lokalita z Hodonína, myslím si, že tyto omítky byly častější, jen jejich uchování nepřály přírodní podmínky, nebo…to si jen soukromě, potichu myslím. A netuším, co se strany tohoto našlo, rád se nechám poučit…

V jeho jižní části ležely téměř výhradně maznicové omítky s plastickou výzdobou. Nálezy tohoto typu bývají na soudobých sídlištích ojedinělé.

Na Hodonínsku byly nalezeny pouze v Žarošicích-Újezdky, z dalších moravských lokalit můžeme zmínit např. Lovčičky-Žleby nebo Olomouc-Slavonín. Interpretace těchto zdobených mazanic není jednoduchá. Nejčastěji se předpokládá, že se jedná o plasticky zdobené maznicové omítky nadzemních obytných domů. Někteří badatelé ovšem nálezy interpretují jako oltářní desky se sakrální funkcí. Bezesporu se jedná o významný nález přesahující náš region.

https://www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/851/