Věže

Věže mne vždy zajímaly, tedy spíše věžové domy. A když poslala kamarádka fotky ze San Gimiginana, nbylo co řešit. Itálie, tedy ta severní i střední nad Římem je asi pravlast těchto geretů…

Šlechtické rodiny vystavěly kromě kostelů honosné paláce a hranolové obranné věže. Ve 14. století zde stálo 72 věží a za každou zbouranou byl vlastník povinen postavit věž novou. Rod Salvucciů prezentoval svou moc dokonce dvěma věžemi (připomínajícími Newyorská dvojčata). Dodnes se dochovalo 14 věží. V době gotiky a počátků renesance do konce 15. století vznikla většina uměleckých památek ve městě.

https://cs.wikipedia.org/wiki/San_Gimignano