Malá doba ledová

Možná jste už slyšeli nebo dokonce četli o Malé době ledové a jejích důsledcích pro Evropu. Dokonce byla i druhoplánově zachycena na obrazech, tady je jeden z nich…

William James Burroughs ve svém díle Počasí (1981) analyzuje obrazovou reprezentaci zimy a poznamenává, že většina děl zabývajících se tímto tématem vznikla v letech 1565 až 1665, což odpovídá poklesu klimatu zaznamenanému v ledu od roku 1550. Velmi Vzhledem k tomu, že předtím bylo spočítáno několik zimních reprezentací, je pravděpodobné, že obzvláště krutá zima roku 1565 inspirovala mnoho umělců. Můžeme tedy poznamenat, že všechny obrazy Bruegela staršího, kde je sníh často ústředním prvkem, byly vytvořeny v roce 1565. Mezi lety 1627 a 1640 produkce Zimních krajin poklesla, což odpovídá mírnému oteplení, ale může to znamenat, že téma považovány za dostatečně pokryté. Na druhou stranu definitivní úpadek obrazů zabývajících se zimou se nekryje s jasným zlepšením klimatických podmínek: Burroughs proto tvrdí, že do hry vstoupil vliv módy.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paysage_d%27hiver