O jednom obraze

V roce 1436 byl v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě vytvořen obraz přepadení Jihlavy z roku 1402. Tvrdí tak podle mě nejspíš správně Renata Pisková v objemné knize o Jihlavě. Odpovídá tomu i celá řada faktů, v neposlední řadě stavební boom po fatálním požáru města v roce 1525. jestli tento obraz vznikl roku 1436 nevím, ale určitě to muselo být před oním požárem. Zřejmě tedy nemá pravdu Ivo Hlobil s Františkem Hoffmannem, kteří ve vyobrazení vidí až barokní práci, respektive kopii původního dílka, to byo snad pouze vyspraveno o další figury…

Hlobil Ivo – Hoffmann František, Barokní freska Přepadení Jihlavy roku 1402 v minoritském kostele. Kopie gotické veduty z doby před rokem 1436. Hlobil, Ivo – Hoffmann, František. Umění : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky 51, č. 2, (2003)

Pisková Renata. Jihlava. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99epaden%C3%AD_Jihlavy_(1402)
https://www.jihlava.cz/pozar-gotickeho-mesta-1525/g-21262
Zobrazení: 0