I K B

Ne, že bych o něm neslyšel, ale moc toho o něm nevím. Tedy méně, než by si zasloužil…že je patronem modelové železnice jsem ale vůbec netušil. Vůbec.

Isambard Kingdom Brunel je můj osobní hrdina, inspirace mnoha mých modelů a jeden ze dvou svatých patronů modelové železnice.

IKB byl inženýrským gigantem průmyslové revoluce, nechal postavit 25 železničních tratí, 130 mostů, mola a doky, lodě, observatoř, vodárenské věže a většinu Swindonu a při tom přetvořil anglický venkov.

Vybudoval síť tunelů, viaduktů, nádraží a železničních tratí, které překlenuly jižní Británii a na které se spoléháme dodnes, a v průzkumu BBC v roce 2002 byl zvolen druhým největším Britem všech dob.

Je patronem modelové železnice nejen kvůli svému obrovskému vlivu na železnici a strojírenství, ale také díky následujícím talentům, které, jak věřím, s ním všichni modeláři, byť velmi skromným způsobem, sdílejí.