Nice

Staré město je podle fotek, co jsem od kamarádky dostal, hezké, jeho půdorys tedy určitě…a na gůglmapách se lze do města podívat, no detaily už tak hezké nejsou, ale díky za mapu. A to podstatné mám z Wikipedie, jak jinak…

Město Nice bylo založeno Řeky ve 4. st. před Kristem jako Nikaia. Později město obsadili Římané a původní název byl latinizován na Nicaea a později poitalštěn na Nizza. V severní části města lze najít římské vykopávky, lázně a Apollonův chrám. Od středověku náleželo Nice k hrabství Provence a od roku 1388 patřilo k Savojsku. Teprve od roku 1866 je město s přilehlou oblastí součástí Francie a je známé jako Nice.

V době, kdy začalo město přitahovat 8. polovině století, nastalo množství osob z aristokratické společnosti a vyšší třídy, zvláště Britů, zde se zimní období kvůli místnímu mírnému podnebí. V roce 1832 město přijalo regulační urbanistický plán, který odstartoval rozsáhlý rozvoj města. To značí, že vše staré šlo zjevně do kytek…Během následujícího století se stále zvyšoval počet cizinců, především Rusů, žijících zde během zimy.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nice
Foto Petra V. H.