Anglické vikingy

Druhá světová válka, 26. srpna 1940, Anglie, Training Fleet Air Arm Gunners, letový seržant RAF ukazuje námořním střelcům, jak rozlišovat různé typy nepřátelských letadel za pomoci modelů. (Foto od Popperfoto přes Getty Images/Getty Images)

World War II, 26th August 1940, England, Training Fleet Air Arm Gunners, An RAF Flight Sergeant giving instructions to Naval Air Gunners of how to distinguish various types of enemy aircraft through the use of models. (Photo by Popperfoto via Getty Images/Getty Images)