Mazanice

Mazanice je v archeologii poměrně často zastoupena. Ale vidět ji tzv. v akci, to asi moc časté není…

A Maasai woman smearing fresh mud over the cracked walls of a mud hut in Kenya, 2016. (Photo by Richard Blanshard/Getty Images)

Masajská žena rozmazává čerstvé bahno po popraskaných zdech hliněné chýše v Keni, 2016. (Foto Richard Blanshard/Getty Images)