Plánování

Není nad řádné plánování…za všech okolností.

Prime Minister Winston Churchill, Field Marshal Montgomery, and Lieutenant General Sir Miles Dempsey, and G.G. Simonds examine a map in France after the allied invasion of Normandy.

Premiér Winston Churchill, polní maršál Montgomery a generálporučík Sir Miles Dempsey a G.G. Simonds zkoumá mapu ve Francii po spojenecké invazi do Normandie.