Císařovna Cixi

Zase jsem dostal ťafku z pohledu dějin, jinak je prožíváme my a jinak jinde…o této paní jsem dosud neslyšel. Vy ano???

V letech 1861 až 1908 vládla čínské dynastii Čching císařovna vdova Cixi. To je docela pozoruhodné, vezmeme-li v úvahu, že původně vstoupila na dvůr jen jako další pokorná konkubína císaře Xianfenga. Její postavení se zlepšilo, když mu porodila syna, a po Xianfengově smrti vykázala regenty pověřené vládnout, dokud chlapec nedosáhne plnoletosti (dva z regentů dostali hedvábné šátky a nařídili jim oběsit se).

Když v osmnácti zemřel Cixiin syn, dosadila svého čtyřletého synovce za nového císaře a nadále dominovala dynastii jako hrůzostrašný regent – dokonce nařídila mladému císaři, aby ji oslovoval ‚Můj královský otče‘.

Historici stále diskutují o Cixi funkčním období, mnozí ji považují za despotu, která rozdrtila opozici a pravděpodobně stála za smrtelnou otravou svého synovce den před její vlastní smrtí v roce 1908. Jisté však je, že byla jednou z nejmocnějších žen, jaké kdy chodil po Zemi.

https://www.history.co.uk/articles/the-most-powerful-women-in-history