Černé kočky

Kdo nosí smůlu? Přece černé kočky. A od kdy? To přiblíží následující textík, já to také nevěděl…

Řehoř žil v letech 1145 až 1241, našeho letopočtu. Narodil se jako Ugolino di Conti, ale když se stal papežem, přijal jméno Řehoř. Tehdy bylo Ugolinovi přes 80 let. Ani pro moderní dobu to není nijak mladý věk na to, aby se ujal papežské role…

Ta věc s kočkou je poznámka pod čarou v jeho příběhu. Je známý především tím, že vydal Decretales a zahájil papežskou inkvizici. Decretals reorganizoval celou knihovnu katolických zákonů.

O kočkách jako Ďáblových stvořeních se Řehoř IX. doslechl z pověsti o satanských kultech v Německu od obávaného inkvizitora Konráda z Marburgu.

Oběti za použití nejkrutějších mučicích nástrojů vypověděly, že černý kocour symbolizuje převtělení samotného Satana.

Tehdejšího papeže věc natolik znepokojila, že 13. června roku 1233 vydal listinu Vox in Rama. V listině je uvedeno, že Satan je z poloviny kocour a bere na sebe kočičí podobu, zejména při satanistických obřadech a rituálech. To byl první církevní dokument odsuzující černé kočky jako nástroje satana. Podle Řehořova výnosu byl na hlavě každé černé kočky cíl…

Černá smrt nebo Černý mor byla apokalypsa. Lidé žijící v této době žili v neustálém strachu ze smrti.

Zjistili jsme, že obě nemoci byly jedna a ta samá, šíří se osobním kontaktem, ne vzduchem. Ale bylo to kvůli kočkám a krysám?

Někteří historici krysám odpustili. Ostatní si jsou méně jistí. Pravda je trochu chaotická.

Evropou se pravděpodobně šířilo několik druhů moru. Pocházel z Asie, ale mnozí se stále domnívají, že putoval na hřbetech blech žijících na krysách. Šíří se prostřednictvím obchodních lodí.

Kočky hrají do obrazu, jak by za normálních okolností pomohly snížit populaci potkanů. Od doby vlády Řehoře lidé neměli rádi kočky, zvláště ty černé.

Víme, že v té době kvůli tomu došlo k masivnímu snížení populace koček, takže je pravděpodobné, že se to spojí. Méně koček, více krys, více blech a více moru.