Gándhí a Tolstoj

Gándhí se přátelil s velkým ruským romanopiscem Lvem Tolstým, autorem Vojny a míru. Tolstého spisy o nenásilném odporu měly na Gándhího tak obrovský vliv, že v roce 1909 Tolstému napsal a hledal u něj vedení a radu. To vedlo k tomu, že si oba muži posílali dopisy a filozofovali o zásadách nenásilí. Obecně se má za to, že Tolstého poslední dopis Gándhímu byl úplně poslední věc, kterou kdy napsal.

https://www.history.co.uk/articles/facts-about-mahatma-gandhi