S Kleopatrou měl syna.

Dnes jeden tzv. drb o Cesarovi…

V roce 48 př. n. l. se Caesar vydal do Egypta, aby vystopoval jednoho ze svých rivalů, římského vojevůdce Pompeia, a setkal se tam s Kleopatrou, která byla zapletena do občanské války se svým mladším bratrem a spoluvládcem Ptolemaiem XIII. (podle staroegyptského zvyku , oba vládli pod formálním titulem manžel a manželka). Caesar, který se prohlásil za vykonavatele vůle zesnulého otce sourozenců, nařídil dvojici, aby za ním přišli, aby mohli urovnat svůj spor. Když Ptolemaiova armáda zabránila Kleopatře v cestě do paláce, kde pobýval Caesar, nechala se podle některých zpráv propašovat v pytli na prádlo, aby se s ním poprvé setkala. Caesar a Kleopatra, která byla o polovinu starší než římský generál, se romanticky zapletli a kolem roku 47 př. n. l. porodila chlapce Ptolemaia Caesara, o kterém se věřilo, že je Caesarovým dítětem. Egypťané ho označovali jako Caesarion, tedy malý Caesar.

Krátce po Caesarově vraždě v roce 44 př. n. l. byl zabit Kleopatřin bratr a spoluvládce Ptolemaios XIV. (Její předchozí spoluvládce, Ptolemaios XIII., zemřel kolem roku 47 př. n. l.) Ačkoli se to nikdy neprokázalo, existovalo podezření, že Kleopatra otrávila Ptolemaia XIV., aby mohla Caesariona jmenovat svým spoluvládcem, což téhož roku učinila. Stal se známým jako Ptolemaios XV.

V roce 31 př.nl byly síly Kleopatry a jejího milence Marka Antonia poraženy v bitvě u Actia Octavianem, Caesarovým velkým synovcem a vyvoleným dědicem. Následující rok spáchali Antonius a Kleopatra sebevraždu a Caesarion zůstal jediným egyptským faraonem; jeho vláda však byla krátká, protože nedlouho po smrti své matky byl Caesarion zavražděn na příkaz Octaviana, který se stal prvním římským císařem. Přijal jméno Augustus a vládl od roku 27 př. do 14 našeho letopočtu.

Caesar neměl žádné jiné známé syny kromě Caesariona. Jeho jediná známá dcera Julia zemřela při porodu v roce 54 př.

https://www.history.com/news/5-things-you-might-not-know-about-julius-caesar
https://www.onlyu.cz/ze-spolecnosti/ambiciozni-kleopatra-touzila-po-rimskem-trunu-dva-muze-to-stalo-zivot/