O jedné spolupráci, která netrvala věčně

11. května 1949: Příprava transparentů nad silničním blokem, které mají být odstraněny z rusko-americké hranice sektoru během berlínské letecké přepravy. Transparent zní: „Sektor svobody vítá bojovníky za svobodu a právo západních sektorů“. (Foto od Keystone/Getty Images)

11th May 1949: Preparing banners over the road block which are to be removed from the Russian-American Sector Boundary during the Berlin Airlift. The banner reads ‚The Sector of Freedom welcomes the fighters for Freedom and Right of the Western Sectors‘. (Photo by Keystone/Getty Images)