Komunardi

Jak to vlastně bylo s onou KOMUNOU? Asi všichni o ní slyšeli, leč předpokládám, že se v myslích neudržela. Mně tedy moc ne…komunardi si pamatuji, jako né zrovna pěkné pojmenování komunistů pan Zindulka ve filmu Vlak dětství a naděje.

Pařížská komuna z roku 1871 byla krátkodobá revoluční vláda založená ve městě Paříži po drtivé porážce Francie ve francouzsko-pruské válce. Navzdory tomu, že Pařížská komuna trvala pouhé dva měsíce, zavedla mnoho konceptů, které jsou nyní v moderních demokraciích považovány za samozřejmé, včetně práv žen, práv pracovníků a odluky církve od státu. Povstání skončilo, když vojáci z Třetí republiky znovu získali moc po začarovaném týdnu bojů, které si vyžádaly nejméně 10 000 mrtvých Pařížanů a velkou část města zničenou.

Přesto se Pařížské komuně z roku 1871 podařilo zavést mnoho základních práv, která jsou dnes v moderních demokraciích považována za samozřejmost, jako jsou zákony o dětské práci, práva dělníků, odluka církve od státu, žádné náboženské vyučování ve veřejných školách a důchody rodinám. příslušníků národní gardy zabitých ve službě.

https://www.history.com/topics/european-history/paris-commune-1871