Bruggy – Nemocnice sv. Jana / Memling muzeum (Brugge – Oud Sint-Janshospitaal / Memling v Sint-Jan)

Svatojánská nemocnice je komplexem středověkých budov v centru snad nejkrásnějšího belgického města. Tento areál byl založen již roku 1181 a sloužil ještě v 19. století jako „stará“ nemocnice. Dnes je ovšem jeho hlavní atrakcí velmi Zajímavé muzeum, představující slavného vlámského malíře a staršího současníka geniálního Hieronyma Bosche, tedy Hanse Memlinga, který v 15. století vytvořil některá svá nejvýznamnější díla – včetně relikviáře sv. Uršuly – přímo pro nemocnice svatého Jana. Toto muzeum je umístěno v někdejší špitální kapli, ale v komplexu budov najdeme i další prostory, kde se konají nejrůznější výstavy nebo konference. Středověká nemocnice sv. Jana byla svého času největší obecní institucí, pečující o nemocné, chudé a potřebné. Díky – nejen sbírkové – činnosti tamních bratři a sester zde i dnes (a od roku 1839) můžeme vidět muzeum s množstvím artefaktů a uměleckých děl, které se nacházejí stále na původním místě bývalé „ošetřovny“. Nábytek, obrazy, sochy a všechny druhy užitého umění jsou totiž vystaveny v budově, která představuje osm století historie tohoto místa. nechybí ani špitální lékárna, lékařská knihovna nebo sbírka lékařských nástrojů.

https://www.turistika.cz/mista/bruggy-nemocnice-sv-jana-memling-muzeum-brugge-oud-sint-janshospitaal-memling-v-sint-jan/detail