JFK

S úsměvem jde prý vše líp…

Naval Lieutenant and future President John F Kennedy on board the torpedo boat he commanded in the Southwest Pacific. (Photo by MPI/Getty Images)

Námořní poručík a budoucí prezident John F Kennedy na palubě torpédového člunu, kterému velel v jihozápadním Pacifiku. (Foto od MPI/Getty Images)