Indiáni…

12 000 domorodých Američanů sloužilo v první světová válce v americké armádě

Po americkém vyhlášení války Německu z roku 1917 následovala odpovídající prohlášení národů Onondaga a Oneida. Otázka zapojení do válečného úsilí byla přirozeně kontroverzní, ale někteří viděli vojenskou službu jako cestu k zajištění lepšího zacházení a politických ústupků doma. Byla zde také otázka občanství, protože velké množství původních obyvatel Ameriky nebylo v roce 1917 stále považováno za občany USA.

Indiánští rekruti bojovali po boku bělochů spíše jako štamgasti než pomocníci, ale často měli za úkol ty nejnebezpečnější úkoly. Jejich ztráty byly asi pětkrát vyšší než u amerického expedičního sboru jako celku. Jeden z nejdůležitějších příspěvků indiánských jednotek v první světové válce je obvykle spojen s druhou světovou válkou používání málo známých jazyků pro bezpečné přenosy.

Angličtina byla pro Němce stěží záhadou, stejně jako rané pokusy o číselné kódy. Když ale americký důstojník zaslechl mluvit dva čoktawské vojáky, rychle si uvědomil vojenský potenciál tohoto jazyka. V ofenzívě Meuse-Argonne (na obrázku) v létě 1918 byli Němci zmateni záhadnými přenosy, které zachytili. Vojáci Čoktawů a Čerokíů vymysleli důmyslný systém, ze kterého Němci nemohli dělat hlavu ani patu.

Válka skončila dříve, než mohl být plně využit potenciál kódových mluvčích, ale tato myšlenka byla ve válce v Pacifiku s velkým efektem oživena. Indiánští veteráni z první světové války získali občanství v roce 1919. V roce 1924 následoval zákon o indiánském občanství, který toto právo udělil zbývající populaci.

https://www.ranker.com/list/facts-great/michael-muir?ref=browse_list