Tvrz

Tak jsem se dnes celkem náhodou dostal k jisté tvrzi, a protože se mi líbí, jak je opravená, tak ji velmi rád představím i vám…

Rod Kobylků z Kobylího působil na Moravě, ve Slezsku i v Čechách po dobu tří staletí. Dokázal překonat i krizové pobělohorské období a jeho členové hráli důležitou roli v moravských dějinách až do počátku 18. století, kdy rod vymřel. František Mikuláš Kobylka zemřel 6. dubna 1724.

Rokem 1551 se do držení Podolí dostal šlechtický rod Kobylků. Jindřich Kobylka z Kobylího zdejší tvrz postavil. Jde o starý vladycký rod pocházející z Opavska. Nejstarší zprávy o rodu jsou z r. 1440, a to o bratrech Smilovi a Oldřichu z Kobyle.