Francouzská bitevní loď

cca 1942: Francouzská bitevní loď ‚Richelieu‘ je uvedena na seznam, když míjí Brooklynský most v newyorské East River a míří k opravě v loděnici amerického námořnictva. Po přestavbě sloužila v britské východní flotile až do konce druhé světové války. (Foto od Hulton Archive/Getty Images)

circa 1942: The French battleship ‚Richelieu‘ is listing as she passes Brooklyn Bridge in New York’s East River, heading for repairs at a US Navy yard. After a refit, she served in the British Eastern Fleet until the end of World War II. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)