Velryba ničící velrybářský člun

Určitě to nebyla legrace, je to tak i v Melvillově Bílé velrybě a podobných knížkách…

Print from a watercolor of an early American whaling expedition, with a large whale destroying a whaling ship, circa 1875. (Photo by GraphicaArtis/Getty Images)

Tisk z akvarelu americké velrybářské expedice s velkou velrybou ničící velrybářský člun, kolem roku 1875. (Foto GraphicaArtis/Getty Images)