Jak to bylo?

Jedna z mála věcí, co mne fakt neberou, i když…

Byl Excalibur skutečným Mečem v kameni? Byl Arthur Pendragon skutečný? Kdo byl Merlin? O postavách spojených s králem Artušem a jeho rytíři kulatého stolu se to hemží legendami a teoriemi. Příběhy se pohybují od hrdinských až po rozhodně ne. Skutečná nebo mytologická, artušovská tradice nás zajímá dodnes.

Snad každým rokem jsoudalší archeologické důkazy, které znovu podněcují nadšení pro příběhy o mocných činech konaných ve jménu lásky a slávy. Možná je tu malá část z nás, která doufá, že zachytí rytířství zromantizované minulosti. Jedno je jisté – pátrání po pravdě za legendou pokračuje.

V Maloryho příběhu jsou „Excalibur“ a „Meč v kameni“ dvě různé zbraně

Jednou změnou, kterou Sir Thomas Malory v legendě provedl, což způsobilo určitý zmatek, bylo rozlišení mezi Mečem v kameni a Excaliburem. Původní meč je vytažen z kamene, ale pak se během bitvy zlomí. Arthur musí získat pravý Excalibur od Dámy v jezeře (AKA Nimue nebo Vivien). Po Arturově poslední bitvě s jeho synovcem Mordredem nechá Arthur jednoho z jeho rytířů vrátit Excalibur do jezera. Ruka chytá meč a mizí pod vodou.

Malory také vysvětlil, že pochva Excaliburu byla skutečným pokladem, ale tento detail se ztratil v historii.

https://www.ranker.com/list/real-sword-in-the-stone/bridget-quinlivan?utm_source=newsletters&utm_medium=weirdhistory&utm_campaign=wh_active&utm_content=20230701&lctg=63d42c3fed89aa06f50c2342

Sir Thomas Malory o Excaliburu

22. května 1984

Sir Thomas Malory“Morte Darthur“(také označovaný jako “Le Morte d’Arthur“) přenesl příběhy krále Artuše zpět z Francie do Británie v 15. století v prvním dlouhém kusu anglické prózy, který bylo možné číst radost a porozumění v pozdějších obdobích. Má jasný a jednoduchý, téměř biblický styl, jak je doloženo v této pasáži, kdy se smrtelně zraněný král snaží nechat svůj meč Excalibur vrátit Paní jezera ve vodách, odkud přišel.

„Proto,“ řekl Arthur siru Bedivere, „vezmi si Excalibur, můj dobrý meč, a jdi s ním na tu vodní stranu, a až tam přijdeš, nařizuji tě, vrhni svůj meč do té vody a přijď znovu a řekni mi, co tam vidíš.“

“Můj pane,“ řekl Bedivere, “tvoje přikázání bude vykonáno a (já) ti zase o tom budu vyprávět.“

Sir Bedivere tedy odešel a mimochodem uviděl ten ušlechtilý meč, jeho hlavice a rukojeť byly z drahých kamenů; a pak si řekl: “Jestli hodím tento bohatý meč do vody, nikdy to nebude dobré, ale škoda a ztráta.“ A pak sir Bedivere schoval Excalibur pod strom. A tak, jakmile mohl, přišel znovu ke králi a řekl, že byl u vody a hodil meč do vody. “Co jsi tam viděl?“ řekl král. “Pane,“ řekl, “Neviděl jsem nic než vlny a větry.“ “To se o tobě nepravdivě říká,“ řekl král, “proto jdi znovu lehce a konej mé přikázání; jak jsi mi lží a drahý, nešetři, ale hoď to dovnitř.“

Pak se sir Bedivere znovu vrátil a vzal meč do ruky; a pak si pomyslel, že je hřích a hanba zahodit ten ušlechtilý meč, a tak meč schoval a zase se vrátil a řekl králi, že byl u vody a splnil své přikázání.

“Co jsi tam viděl?“ řekl král. “Pane,“ řekl, “Neviděl jsem nic jiného, než že se vody vlní a vlny ubývají.“ “Ach, nepravdivý zrádce,“ řekl král Artuš, “teď jsi mě dvakrát zradil. Kdo by se s tím vykašlal, ty, který jsi mi byl tak lhostejný a drahý? A ty jsi jmenován vznešeným rytířem a zradil bys mě pro bohatství meče. Ale nyní jdi znovu na lehkou váhu, neboť tvé dlouhé prodlévání mě vystavuje velkému nebezpečí mého života, neboť jsem vychladl. A jestliže nyní uděláš, jak ti poručím, uvidím-li tě, zabiju tě vlastníma rukama; pro můj bohatý meč bys mě chtěl vidět mrtvého.“

Potom sir Bedivere odešel a šel k meči, lehce ho zvedl a šel k vodě; a tam uvázal pás kolem jílců a pak hodil meč tak daleko do vody, jak jen mohl; a nad vodou se objevila paže a ruka a setkali se s ní a chytili ji, a tak s ní třikrát zatřásli a mávali, a pak zmizela ruka s mečem ve vodě. Sir Bedivere tedy znovu přišel ke králi a řekl mu, co viděl.

https://www.csmonitor.com/1984/0522/052202.html