Jména

V jisté knize, anglické provenience, je uvedeno, že doly měly ženská jména s ohledem na svou nevyzpytatelnost…nevěřil jsem tomu, a tak jsem se porozhlédl po internetu. Z dolů v ČR jsem narazil na ty Kladenské. Ty jsou podle mého reprezentativní, předpokládám, že v zahraničí je tomu obdobně…

Pro jména jednotlivých dolů byla podle tradice z rudných dolů používána nejdříve jména patronů (svatých). Tak máme např. důl Ludmila nebo důl Václav.

Dále to byla křestní jména podnikatelů nebo jejich rodinných příslušníků.

Do další skupiny patří pojmenování podle příjmení představitelů správních rad důlních společností. Např. Barré, Bresson, Wannieck aj.

Třetí skupinu tvoří názvy podle jmen panovníků nebo politiků. Např. Ferdinand, František Josef, Gottwald, Zápotocký atd.

Do čtvrté skupiny patří jména pomístní, jako Průhon, Pustinka a jiná, např. Naděje, Studna. Dále místní jména, např. Tuháňský důl.

Názvy některých dolů (jam) se v průběhu doby měnily, obzvláště po druhé světové válce.

http://www.mining.cz/TEXTY/Kladno/Slany2.htm