Apollo 11

A zase ta fotka…dovedete si představit kolik slov by bylo potřeba na popsání této situace? A jak říká pan Siostrzonek, a já to vím již dlouho, každý, kdo by si to přečetl by totiž s největší pravděpodobností měl jinou představu…

(Original Caption) The Apollo 11 mission gets underway at 9:32 A.M. EDT, as the Saturn V rocket, carrying the spacecraft on its nose, blasts off. Photo shows a small part of the vast throng that flocked to Cocoa Beach to witness the spectacle seconds after ignition. Apollo 11 landed the first men on the moon.

Mise Apollo 11 začíná v 9:32. EDT, když raketa Saturn V nesoucí kosmickou loď na přídi odstartuje. Fotografie ukazuje malou část obrovského davu, který se nahrnul na Cocoa Beach, aby byl svědkem podívané sekund po zapálení. Apollo 11 přistálo první lidi na Měsíci.