Stylus

Styly jsou z těch archeologických nálezů, co vždy potěší. Tento je ze saského kláštera.

Augustiniánský klášter Kaltenborn u Emseloh (okres Allstedt, okres Mansfeld-Südharz) byl založen v roce 1118. Zakladateli byli sasko-durynský hrabě Wichmann a jeho manželka Kunigunde, dcera slavného Ludowingera Ludwiga Pramena. Oblíbený vysokou šlechtou a bohatě obdařený dary se Kaltenborn rozvinul v jeden z nejvíce prosperujících klášterů v regionu, který měl velký vliv a byl vysoce ceněn.

Psací stylus tzv. »Harz Group« z barevného kovu, 12./13. století. Takovými styly se psalo na voskové tabulky. Foto © Sasko-Anhaltský zemský úřad pro památkovou péči a archeologii, Juraj Lipták

https://www.archaeologie-online.de/nachrichten/prachtvolle-romanik-und-bauernkriegsfuror-im-untergegangenen-kloster-kaltenborn-bei-allstedt-5667/
Zobrazení: 0