UMÝVÁNÍ RUKOU

Tak jsem se v Princi a chuďasovi dočetl, že si po jídle umyli ruce v měděné míse. U královského dvora a pro pořádek uvádím, že starý král byl Jindřich VIII. Tedy XVI. století. My jsme vyzvedli zlomky měděné mísy na archeologickém výzkumu ze suterénu shořelého domu v Brně, Starobrněnská 2-4, ten dům shořel kolem roku 1300. ale byly tam věci i z renesance…nebyl to ojedinělý příklad. Toho mixu. Tehdy jsem netušil, o co se jedná…možná už to vím. A aquamanile? Ty jsou starší, účel asi stejný.

Tedy si myslím.