Kostel svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou

Marek mi mimo jiné posla pár fotek z půdy kostela ve Žďáře nad Sázavou. Jsou na nich klenby lodi z rubové stany. Ta klenba je z vysokých cihel…asi tradice, či nedostatek kamene, klášterní kostel cisterciáků má také klenby vyzděné z cihel, tentokrát maloformátových. A je o dost starší…ale o tom třeba jindy. Následující text je z wikipedie…

Kostel svatého Prokopa je římskokatolický chrám ve Žďáru nad Sázavou. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Gotický kostel se tyčí na ostrohu u řeky Sázava, nedaleko Náměstí Republiky a v bezprostředním sousedství Tvrze. Jedná se o jednu z významných památek města Žďáru nad Sázavou a jeho širokého okolí.

Přesné datum založení kostela není zcela známé. Kostel zde patrně stál již roku 1270, nicméně první věrohodná zmínka pochází až z roku 1391 od kněze Svatoslavova, který zmiňuje kostel a faru. Další doklady o kostele však pochází až z 15. století a především z 16. století.

V počátcích fungování kostela proběhlo několik stavebních úprav. Nejstarší část kostela se zřejmě nachází na jižní straně hlavní lodi a v místě kněžiště. Během úprav v 15. století došlo k přístavbě boční (severní) lodi. Do této doby řadíme též přístavbu nynějšího kněžiště.

V průběhu 16. století prošel kostel dalšími stavebními úpravami. Z této doby patrně pochází zaklenutí lodí, tak jak je známe dnes. Byla přistavěna předsíň s neckovou klenbou a sítí hřebínků, sakristie a kaple. Změnou prošly také západní průčelí a boční portál.

V 17. století se kolem kostela nacházel hřbitov obklopený zdí a kostnice. Kostel měl dvě sakristie a čtyři oltáře (sv. Marie, sv. Anny, sv. Tomáše a hlavní sv. Prokopa) Roku 1651 byl kostel zasažen bleskem, patrně došlo k výměně střechy.

Kostel je zhruba orientovaný – osa presbytáře vykazuje výraznou odchylku k severovýchodu. Dále ve směru osy kostela stojí kaple svaté Barbory.

Kostel je tvořený asymetrickým dvojlodím dlouhým 33,5 m, širokým 17,6 m a vysokým 10,7m, zakončený kněžištěm stávajícím z pěti stran osmi úhelníku. Na severní straně vedle kněžiště se nachází věž spolu se sakristií. Na západní straně se nachází průčelí, které prolamují hrotitá trojdílná okna s kružbou, přičemž v jednom z oken je kružba tvořená prostým kruhem, v němž se nachází vepsaný kříž. Průčelí vymezují dva opěrné pilíře a na ose umístěný portál. Boční stěny lodí prolamují dva páry hrotitých oken tvořených kružbami s motivem plaménků. Ostatní okna mají různé typy kružeb. Na severní stěně stejně jako na jižní stěně se nachází dva opěrné pilíře. Jižní strana slouží také jako boční vstup do kostela, proto zde nalézáme přístavek s portálem s původním znakem městečka Žďáru (zkříženými ostrvemi a kaprem z erbu Lichtenburků) a nápisem, který je datován do pozdní gotiky. Statickou stránku kněžiště zajišťují opěráky, které tak umožnily vznik dlouhých oken zakončených lomeným obloukem. Stavba je tvořena stěnovým systémem.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Prokopa_%28%C5%BD%C4%8F%C3%A1r_nad_S%C3%A1zavou%29