Ernest Hemingway a kočky

Ernest Hemingway (1866-1961), nositel Pulitzerovy ceny a Nobelovy ceny, spisovatel, novinář, muž, válečný zpravodaj, safari, světoběžník byl milovníkem koček. Hemingway byl hrdý na svou sbírku koček a často říkal, že nemá rád nic lepšího než pocit mít kočky pod nohama. Nazval je svými „továrnami na předení“ a tvrdil, že „jedna kočka prostě vede k druhé“, kdysi vlastnil přes 50 koček, když žil ve svém slavném domě Finca Vigia na Kubě. Návštěvníci jeho domu vyprávěli příběhy o koťatech v postelích a na jídelním stole, který se hemžil kočkami; „žádné zvíře nemá větší svobodu než kočka“, napsal pozorně Hemingway v knize Komu zvoní do hrobu a autor to jistě uvedl do praxe, protože jeho mnoho koček si evidentně užívalo svobodné vlády nad každou místností domu.

Zpočátku měl Hemingway náhradní ložnici jako speciálně určenou místnost pro kočky, ale nakonec musel Hemingway postoupit celý svůj dům svým volně se potulujícím kočičím společníkům, protože jejich populace rostla, štědře je krmil „případy lososů“ a večer s nimi popíjel. jde o směs whisky a mléka. Právě na Kubě začal chovat polydaktylní (mnohoprsté) kočky; spolu s místními námořníky je považoval za nositele štěstí.

Jednou, když jako mladý muž žil v pařížském sklepě, Hemingway prohlásil, že je „příliš chudý, než aby vlastnil kočku“. Se svým tichým hlasem a jemnými způsoby Hemingway cestu ke zvířatům obecně často hledal pomoc pro toulavá a zraněná zvířata. Jeho oblíbená kočka, černobílý kocour jménem Boise, byla zvěčněna jako postava v Hemingwayově románu Islands in the Stream. Se jmény jako Princess Six-Toes, Feather Puss, Zane Grey, Clark Gable, Uncle Wolfer, Furhouse, Christobal a Good Will Hemingway věřil v individualitu každého ze svých mazlíčků a vyznával hluboký respekt k tomu, co nazýval „absolutní emocionální poctivostí“ koček.