Gilotinování

Tak jsem se dočetl, že dnes je výročí.

Hřebíkem do rakve, téměř doslova, byl pro Marii Antoinettu 32hodinový soudní proces, který se konal dva dny, na jehož konci byla porotou výhradně mužská jednomyslně shledána vinnou a odsouzena k smrti gilotinou.

Navzdory děsivým obviněním vzneseným proti ní, jako je incest, zneužívání dětí a zrada, zůstala Marie Antoinetta po celou dobu utrpení vyrovnaná. Když obžaloba poskytla svědectví jejího vlastního syna, že ho Marie sexuálně zneužila, královna odpověděla: „Příroda odmítá odpovědět na takové obvinění vznesené proti matce. Apeluji v této věci na všechny matky přítomné u soudu.“

Večer před popravou dokonce napsala dopis, v němž požádala svou švagrovou, aby nedržela svědectví svého syna proti němu a odpustila mu, čímž dokázala, že je skutečně matkou až do samého konce.

https://www.ranker.com/list/marie-antionette-unfair-reputation/cleo-egnal?utm_source=newsletters&utm_medium=weirdhistory&utm_campaign=wh_active&utm_content=%7Bdate%28%27yyyyMMdd%27%29%7D&lctg=