Asyrské dopisovatelky

Jsou to jen drby, nebo svědectví o každodenním životě?

Rodiče asyrské ženy jménem Zizizi zuřili. Stejně jako mnoho dětí jejich sousedů se i jejich dcera poslušně provdala za asyrského obchodníka. Někdy kolem roku 1860 př. n. l. s ním odcestovala do dalekého anatolského města Kanesh v dnešním Turecku, kde obchodoval s textilem. Její manžel ale zemřel a Zizizi se místo návratu k rodině rozhodla provdat za místního muže. „Před bohem se ke mně, nechováš jako k otci slušně! Opustila jsi rodinu!“ napsal její otec Imdi-ilum pomocí rákosového stylu, aby vtiskl úhledné klínovité nebo klínové znaky do malé hliněné tabulky. Zizizijina matka, Ishtar-bashti, také podepsala tento dopis. Její rodiče výslovně nevyjádřili nesouhlas s výběrem manžela Zizizi – ve skutečnosti, jak jí připomněli, finančně podporovali její druhé manželství. Vadilo jim ale, že po svatbě neudělala víc, aby pomohla jejich rodinné firmě s vývozem textilu do Anatolie.“ V tvých očích nejsme důležití,“ říkali.

Tabulka se sušila na slunci poblíž domu rodičů v asyrském městě Assur, na břehu řeky Tigris v moderním Iráku, než byla zabalena do tenké látky a umístěna do hlíny obálka. Jak se to dělalo s mnoha asyrskými korespondencemi, jeden nebo oba Zizizinini rodiče pak asi  vzali kamenný válec, který jim visel na šňůře kolem krku, a převinuli ho po povrchu obálky, čímž se vytvořil dojem nebo pečeť připomínající stuhu. Pečeť její matky zobrazuje vysoké postavy podobné jelenům s dlouhými rohy stojícími vzpřímeně, z nichž každá se opírá o hůl. Tato pečeť byla jedinečná pro Ishtar-bashti, fungovala jako průkaz totožnosti, signalizující Zizizi, že dopis byl skutečně od její matky. Poté byla deska zabalena na oslí karavanu a šest týdnů přepravována přes 750 mil. V archivu jejich dcery Zizizi byla nalezena tabulka s rozhořčeným dopisem od asyrského obchodníka Imdi-iluma a jeho manželky Ishtar-bashti, který žil v Kanesh. Syrská step, pohoří Taurus na jihovýchodě Turecka, a nakonec anatolské pláně až po Kanesh, kde Zizizi zahájila kariéru úspěšné lichvářky. Tam Zizizi, která se zabydlela ve svém novém životě, ale možná jí stále chyběli rodiče, uložila tabulku do soukromého archivu ve svém domě.

Téměř o 4 000 let později archeologové objevili tento rozzlobený missiv během vykopávek na místě starověkého města ve středním Turecku, nyní známého jako Kültepe, nízké travnaté pláně korunované vysokou hromadou. Na místě bylo odkryto více než 23 000 tabulek klínového písma. Epigrafka a asyrioložka Cécile Michel z Francouzského národního centra pro vědecký výzkum z nich připravila a interpretovala více než 300 dopisů napsaných ženami nebo ženám, které patřily ke gramotné asyrské obchodní třídě. „Se soukromou korespondencí jdeme hlouběji a blížíme se více k lidem,“ říká Michel. „Je to kontrast k úřednímu jazyku, kde je velká vzdálenost mezi tím, co lidé píší, a tím, co si myslí.“

https://www.archaeology.org/issues/530-2311/features/11800-kanesh-assyrian-letters