HOLMES

Jednu dobu, asi na gymplu, jsme mu říkali Houmles a měli z toho srandu…nyní mne zaujal každodenní život jeho duchovního otce. A jak jinak než ve fotografiích, ty o něm řeknou víc, než vědecká studie. Tedy já jsem tohoto názoru.

The writer Sir Arthur Conan Doyle stands with his wife, Lady Jean Conan Doyle and their family Dennis, Lena and Adrian, on an unidentified ocean liner, early twentieth century. Sir Arthur Conan Doyle, (1859-1930) was a Scottish writer of detective stories and historical romances and the creator of Sherlock Holmes. (Photo by Bain News Service/Buyenlarge/Getty Images)

Spisovatel Sir Arthur Conan Doyle stojí se svou ženou, lady Jean Conan Doyle a svou rodinou, dětmi Dennisem, Lenou a Adrianem, na neidentifikované zaoceánské lodi na počátku dvacátého století. Sir Arthur Conan Doyle, (1859-1930) byl skotský spisovatel detektivek a historických romancí a tvůrce Sherlocka Holmese.

Portrait of Sir Arthur Conan Doyle sitting at a table in his garden, Bignell Wood, New Forest, 1927. (Photo by Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images)

Portrét sira Arthura Conana Doyla sedícího u stolu ve své zahradě, Bignell Wood, New Forest, 1927. (Foto: Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images)

March 1923: Writer of the Sherlock Holmes mysteries, Dr Arthur Conan Doyle (1859 – 1930) with his family on Waterloo station en-route for the USA. (Photo by Topical Press Agency/Getty Images)

Březen 1923: Spisovatel záhad Sherlocka Holmese, Dr. Arthur Conan Doyle se svou rodinou na stanici Waterloo na cestě do USA.

(Original Caption) The late Sir Arthur Conan Doyle, one of the world’s most famous spiritualists as he appeared in his study surrounded by photographs and miscellaneous objects alleged to prove the existence of a spirit world whose inhabitants frequently returned to earth. The photographs were supposedly made of departed spirits upon their return through the medium of specially endowed persons gathered in seances. Many of Sir Arthur’s followers are now awaiting the earthly manifestation of his own spirit.

(Original Caption) Zesnulý sir Arthur Conan Doyle, jeden z nejslavnějších světových spiritualistů, když se objevil ve své pracovně obklopený fotografiemi a různými předměty, které údajně dokazovaly existenci duchovního světa, jehož obyvatelé se často vraceli na Zemi. Fotografie byly údajně pořízeny zesnulými duchy po jejich návratu prostřednictvím speciálně obdařených osob shromážděných na seancích. Mnoho následovníků sira Arthura nyní čeká na pozemské projevení jeho vlastního ducha.