Jimmy Carter

Ještě si dobře pamatuji z Dikobrazu narážky na neúspěšného pěstitele buráků…tak jsem ho našel v plné parádě. Nevypadá neúspěšně…

James Earl „Jimmy“ Carter, Jr., the thirty-ninth president of the United States, 1977-1981. Carter attended the U.S. Naval Academy at Annapolis, Maryland, then returned to run his family’s peanut farm in Plains, Georgia, before serving as the governor of Georgia from 1970-1975. (Photo by © CORBIS/Corbis via Getty Images)

James Earl „Jimmy“ Carter, Jr., třicátý devátý prezident Spojených států, 1977-1981. Carter navštěvoval Americkou námořní akademii v Annapolis, Maryland, poté se vrátil, aby vedl rodinnou arašídovou farmu v Plains ve státě Georgia, než v letech 1970-1975 působil jako guvernér Georgie. (Foto od © CORBIS/Corbis přes Getty Images)