Víno z bodláků…

Saguaro je rod kaktusu, jehož jediným zástupcem je druh Carnegiea gigantea. Saguaro je nejvyšším druhem mezi kaktusy, nejvyšší zdokumentovaný exemplář dosáhl výšky 23,8 metrů. Saguaro je významným krajinotvorným prvkem Sonorské pouště. Poskytuje jedlé plody, které sklízejí místní obyvatelé. V jeho stonku si často vydlabávají hnízdní dutiny některé druhy ptáků žijících v Sonorské poušti. Saguaro obsahuje několik psychotropních alkaloidů, ale není využíváno jako droga. Druh je modelovým příkladem adaptace na pouštní podmínky. Stal se svým specifickým tvarem daným růstem vedlejších větví symbolem amerických a mexických pouští a stylizovaně je součástí krajiny mnoha westernů, například filmu Limonádový Joe.

Španělský cestovatel Francisco Vasquez de Coronado napsal v roce 1540: Pijí tam víno připravené z pitahaya, což je plod z velkých bodláků, který se otevírá jako granátové jablko. Toto víno je ohlupuje. Termín saguaro, též vyslovované jako suwarro, poprvé použil plukovník William H. Emory až v roce 1848. Dle jím zaslaných částí stonků a kreseb byl druh vědecky popsán prof. G. Engelmannem jako Cereus giganteus. Další přesnější popis pořídil dr. Parry v roce 1852 jako účastník další expedice plk. Emorye. V roce 1919 pro něj Britton a Rose vytvořili speciální rod Carnegiea, název je podle A. Carnegiho.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Saguaro