Větrný mlýn

Nashtifan, starobylé město větrných mlýnů

Publikováno: 10. června 2009 v 16:17

Zde si můžete přečíst: http://en.wikipedia.org/wiki/Windmill nebo http://www.windmillworld.com/windmills/history.htm, že větrné mlýny byly vynalezeny ve východní Persii, Nashtifan ve východní provincii Khorasan v Íránu je starobylé město, kde některé větrné mlýny stále fungují. Íránské staleté větrné mlýny se možná brzy přestanou otáčet

Starobylému kulturnímu místu hrozí zchátrání.

Ve vesnici Nashtifan na severovýchodě Íránu slouží Mohammad Etebari jako poslední strážce prastaré tradice. Nyní starší Etebari zasvětil svůj život udržování provozu několika desítek historických větrných mlýnů ve městě.

Ale Etebari neví, kolik času má ještě, a nikdo z mladší generace nejeví zájem o tvrdou práci každodenní údržby. Bez jeho pravidelné pozornosti se možná jednou zastaví větrné mlýny, které město zapsaly na turistickou mapu.

„Je to čistý, čistý vzduch, který způsobuje otáčení větrných mlýnů – životodárný vzduch, který může každý dýchat,“ říká Etebari ve videu výše. (Podívejte se, co víte o větrné energii.)

Větrné mlýny vyrobené z přírodní hlíny, slámy a dřeva melou obilí na mouku odhadem 1000 let. Konstrukce svislé osy je pravděpodobně podobná větrným mlýnům, které vynalezli Peršané kolem roku 500 n. l. – konstrukce, která se pomalu rozšířila po celém světě a která byla později upravena Holanďany a dalšími.

Každý z větrných mlýnů Nashtifan se skládá z osmi komor, přičemž každá komora obsahuje šest lopatek. Když do komor vstoupí silný, stálý vítr, otočí čepele, které pak otočí brusné kameny. Konstrukce dosahují výšky až 65 stop.

Region je tak známý pro svůj vítr, že název Nashtifan je odvozen od slov, která znamenají „bodnutí bouře“. (Větrná energie dosahuje rekordů, protože země řeší klimatické cíle.)

Při silném větru mohou zařízení snadno získat dostatek energie z větru, aby se z nich stal kámen. Pokud by byly připojeny ke generátoru, vyráběly by jen malé množství elektřiny, možná by nestačilo ani na žárovku. Dnešní turbíny na sběr energie mají účinnější konstrukce, které využívají vztlaku k dosažení vyšších rychlostí, a proto produkují mnohem více výkonu.

V roce 2002 byly větrné mlýny uznány jako národní dědictví Íránem. Jejich budoucnost však zůstává nejistá. Nyní existují jednodušší způsoby, jak mlít obilí, a Etebari neví, jestli někdo převezme záštitu nad tím, aby se větrné mlýny otáčely, až bude pryč. Pokud se tak stane, kus živé historie se může ztratit.

http://www.allempires.com/allempires.com-redirect/forum/forum_posts.asp?TID=27376#top https://www.nationalgeographic.com/science/article/nashtifan-iran-windmills