Zase, jiný kraj, jiný mrav

Co také dělat bez kamenů…

Ksar Nalut (arabsky: قصر نالوت) nebo Ksar Lalot je opevněná sýpka nebo ksar, která se nachází v Nalut, okres Nalut v západní Libyi. Stejně jako ostatní ksary vytvořené komunitami severoafrických Berberů se nachází na kopci, aby jej pomohl chránit před nájezdníky.

Nalut Ksar, postavený v 11. století, je turistickou destinací a od 60. let 20. století, je opuštěný.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ksar_Nalut
Granero de Nalut, Libia