Občanství…

Jsou divný doby, bojím se, aby to nedopadlo podobně…

Americké občanství za druhé světové války nestačilo k tomu, aby se někdo nedostal do internačních táborů. Mnoho japonských přistěhovalců žilo s podezřením, že budou zadrženi, protože ústava technicky poskytuje pouze právní ochranu, jako je řádný proces, americkým občanům. Předpokládali však, že jejich děti narozené v Americe budou chráněny.

Tragicky dopadli Nisei, japonští Američané narození v USA, zatčeni spolu se svými rodiči a nahnáni do táborů. Mnozí z nich v Japonsku nikdy ani nebyli. Záležitosti v táborech dále komplikovalo to, že pouze Nisei v nich směla zastávat pozice relativní autority. To zcela převrátilo rodinnou dynamiku, přičemž děti předčily své rodiče.

Ačkoli němečtí a italští přistěhovalci byli také vystaveni internaci v mnohem menším měřítku, neexistovala žádná srovnatelná politika internace pro občany německého a italského původu narozené v Americe.

https://www.ranker.com/list/japanese-internment-camp-stories/christopher-myers?utm_source=newsletters&utm_medium=weirdhistory&utm_campaign=wh_active&utm_content=20240219&lctg=63d42c3fed89aa06f50c2342&user_email=e7ef49fc2942929fc1cc3ae3033a12a5
Zobrazení: 3