1. kostel, 2. kostel, 3.kostel a 4. kostel…

Ve čtvrtek 12. května byla v kostele sv. Hypolita Na Hradišti sv. Hypolita u Znojma archeologická komise. Archeologové trochu rozkopali interiér klášterního kostela, aby se podívali, co se skrývá pod jeho podlahou. Našli tři kostely, tedy jejich relikty. Protože výzkum byl svěřen archeologovi nejpečlivějšímu, který byl po ruce. Archeologický výzkum realizovala Archaia Brno z.ú. K těm kostelům. Nejmladší z oněch tří je ze 13. století. Datace za pomoci dendra, takže absolutní. Ty dva starší jsou typologicky rotundy s apsidami. Jeden z nich by mohl být velkomoravský. Celá konečná fáze výkopů byla naskenována, existuje i model celkové situace. Takže se může postupně zavážet. Na další generace archeologů toho zbylo ještě dost. Uvidíme po datování hrobů, které s tímto kostelem souvisí. Ta datace bude C 14…možná se máme na co těšit.

Akce také měla poměrně vysokou společenskou úroveň. Vína a jídla byl myslím dostatek, takže byly i vydatné kuloáry. Všichni tak snad byli uspokojeni. A na konec byli pozváni novináři…počasí přálo, tak co si přát více? Já jsem spokojen byl navýsost…

Interiér kostela s nálezy, v pozadí někteří účastníci komise.
Zobrazení: 0