K čemu byly aqouamanile?

To dnes nikdo přesvědčivě neví. Z Brna je známe ve dvou vlnách. Kolem roku 1300 a o dvěstě let později. Ty první byly glazované a našly se zde takřka na každé parcele. Ty druhé byly režné a bylo jich asi méně. A byly větší. Z Brna zatím neznáme kovové exempláře, ale jejich existenci zde nelze vyloučit. A aquamanile je nádoba ve zvířecí, tedy zoomorfní podobě. Dnes se tedy můžeme dohadovat, k čemu sloužily, respektive byly používány. Jméno mají podle rukou a vody, mělo se totiž za to, že tyto nádoby sloužily k rituálnímu umývání rukou…Arabové jimi omývali své mrtvé, tak si možno vybrat. Nebo byly úplně na něco jiného??? Omlouvám se za brněnský pohled, ale místní prostředí jaksi znám…A nevíme, odkud přišly.

Zobrazení: 1