Kdo je to bauforšer?

Onehdy jsem dostal lehce za uši, že je to taková intelektuálština…tak jsem to pochopil. Bauforšer je po našem asi historik architektury nebo staveb, prostě zhotovitel SHP-stavebně historického przkumu. A nyní to ví i prostí sekáčci.

Pozn. 1. vždy jsme se snažili prosadit, aby SHP mělo stejného zhotovitele, jako archeologie, podle nás tyto dva průzkumy k sobě neoddělitelně patří.

Pozn. 2. u nás je každoroční konference DESTA-dějiny staveb-v Plasích, je z ní vydáván stejnojmenný sborník. Tato konference prý vzbuzuje úsměv u některých odborníků, že je moc laická, u mne tedy ne…já tam byl rád.

Zobrazení: 0