Fara v Mikulovicích na Znojemsku

Budova fary byla postavena v 15. století jako klášter, který byl majetkem želivského kláštera premonstrátů. V 17. století přestavěli klášter na letní sídlo strahovského opata. V 18. století se objekt mění na faru.
Mikulovická fara je rozlehlý objekt s dlouhým průčelím z doby po roce 1622, upravený z bývalé rezidence zámku strahovských premonstrátů. Ve zdi hospodářské budovy u brány jsou druhotně zasazené pozdně renesanční náhrobníky.

Na faře snad bude probíhat OPD, tak se určitě dovíme nějaké nové informace. Snad o nich nezapomenu informovat…

Zdroje:

https://www.mikulovice.eu/kulturni-pamatky-v-obci
Hospodářský objekt fary se vstupy na úrovni přízemí.
Hospodářské zázemí-ohradní zdivo s bránou…
Vstupy v ohradní zdi s rúznými druhy zdiva, tudíž rúzné stavební fáze.
Zobrazení: 0