Trogir

Považuji za důležité, tedy pokud to situace umožní, všímat si různých architektonických detailů, jeden neví, kdy se mohou hodit…a nejde jen o kostely a kláštery. Tak přeji hezkou dovolenou a také podnětnou. Ještě se k tématu vrátím, musím se o poznatky podělit alespoň tímto způsobem…

Zobrazení: 0