Archeologie v Josefově

Ač mám k Josefovu jakýsi vřelý vztah, archeologický výzkum jsme tam prováděli doposud jen jediný. Opravovala se dvojice malých pecí na vápno, měly v sobě totiž zřejmě statické trhliny. Vše pečlivě opravovala a betonovala Sasta. Tak jsme tam jeli také. Marek, Manolis a já. Po domluvě s bratrem jsme vykopkali sondu k základům západnější z pecí. Vše se nakreslilo a vyfotilo, jen žádná nálezová zpráva není…Byly relativně mělké. Ty základy. Pec tak byla vlastně pořišpendlena ke staršímu obslužnému, kamennému tarasu, vlastně stojí ve vzduchu. Se základy se nikdo nenamáhal, věřilo se asi, že to tak stačí. Jim možná…Asi za to mohou tehdejší stavbaři a stavitelé. Ostatně na sedláky, kterých se dotknulo zrušení roboty si stěžuje i František Palacký, sedláci raději seděli v hospodě a vše kritizovali, než by pracovali na opravě jezu. Něco podobného se tedy podle mne událo i v Josefově. Časově to odpovídá…takže tento textík je místo Nálezové zprávy…

Stav před úplnou úpravou areálu…
Současný stav, v pozadí je vidět ona archeologickému výzkumu podrobená pec…
Zobrazení: 2