Gesta Francorum

Gesta francorum, takové velebení, stejný jak s křížovou výpravou, a všichni je opisovali, ten centrální příběh. Jenomže pak se dozvíš, z jiných pramenů, jací byli křižáci…ale všichni, vesměs na Západě, se naučili vyprávět ten příběh o rekovných křižácích, kteří byli ale vrazi a fanatici! Nejmenovaný historik.

S tím lze polemizovat, ale prameny odjinud tak hovoří.

Jeden z našich rytířů, jménem Lethold, vyšplhal po hradbách města, a sotva vystoupil, obránci prchli z hradeb a prošli městem. Naši muži je následovali, zabíjeli a zabíjeli až do Šalomounova chrámu, kde byl masakr tak velký, že se naši muži brodili v krvi až po kotníky….

To je přímo z Gest…

Tak, tak. Záleží na úhlu pohledu a na souvislostech.

Zobrazení: 0

2 comments

  1. jednu dobu jsem četl snad vše o křížových výpravách, co u nás vyšlo, křižákúm jsem velmi fandil…

  2. Nejdůležitějším historickým přínosem jsou každodenní události cesty: taktické operace, zásobování, měnící se nálady křižáků, protiřecké předsudky a pokrok každého dne.
    Pro své literární současníky byl anonymní autor „rustikální“. Guibert z Nogentu na jeho základě napsal své Dei gesta per Francos (1108) s tím, že originál „často nechával čtenáře ohromen svou nevýraznou prázdnotou“. Robert the Monk byl později pověřen přepsat celé dílo jako Historia Hierosolymitana pro literární a historická vylepšení. Později byl přepsán Baudrim z Dol a v Historia Belli Sacri. Originál se však zachoval a dnes zůstává jedním z nejcennějších současných zdrojů první křížové výpravy.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Gesta_Francorum
    tolik Angličané…

Komentáře jsou vypnuty.