Co lze vidět v kostele…

Vzhledem k tomu, že kostel kdekoliv bývá nejstarší stavbou v obci a jejím okolí, lze na jeho stavebních dějinách mnohé, nejvíce býván k vidění v krovech…Nedestruktivně.

Kostel Plenkovice…krov…
Zobrazení: 0

2 comments

  1. Vlastně do dvou třetin délky lodi kostela byly cihelné klenby, které překryly římsy a štuky, dokonce dva tramy zapracovali i do kleneb, a v poslední třetině bylo zdivo kamenné, celé to bylo jinak zděné. Děkuji za doplnující info. Jinak na kostele dělala OPD Petra Dohnalová z NPÚ Brno…Plenkovice…

  2. Před mnoha desetiletími, když jsem se rozhlížel po památkovém „fondu“, jezdil jsem též docela pilně s Pražskou informační službou na různorodé výlety (pravda, třeba ty po barokní „sádře“ jsem docela vypouštěl). Tehdy skoro jiná podobná možnost neexistovala. Skvělými průvodci byli Pavel Zeman a Ivo Bayer. Ti obvykle dole v kostele odříkávali letopočty, donátory, umělce, ikonografii apod., zatímco já využíval šanci (skoro všechno bylo jinak zavřené a správci se s „čumily“ moc nebavili) a jak to jen šlo, lezl po půdách. Parta mi říkala …půdař. (Samozřejmě to slovo jinak mělo hanlivý význam.)

Komentáře jsou vypnuty.